Tree Of Savior (TOS)  LV.290 Instant Dungeon หรือที่เราเรียกกันว่า ดัน 290 นั้น วันนี้จะพามาดูครับว่า ลงแล้วจะได้เงิน silver รอบละเท่าไหร่ สำหรับการลงแบบค้นหาปาตี้อัตโนมัติ

ก่อนลง

หลังลง

สรุป จาก 1,731,705 กลายเป็น 1,829,009 เท่ากับได้ 97,304  หรือประมาณ 1 แสน silver ต่อรอบนั่นเองครับ

Facebook Comments