ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป YouTube จะเปลี่ยนเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นจำนวนระยะเวลาของการชมทุกคลิปภายในช่องนั้นๆ ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ต้องมีมากกว่า 4,000 ชั่วโมงขึ้นไป รวมถึงช่องดังกล่าวต้องมียอดผู้ติดตาม (Subscriber) มากกว่า 1,000 คนด้วย ซึ่ง YouTube เชื่อว่ามาตรการที่ปรับเปลี่ยนนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรอง Creator ที่ทำคอนเท้นท์มีคุณภาพได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มจำนวนโฆษณาให้หมุนเวียนสู่ช่องของพวกเขามากขึ้นตามไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว เกณฑ์ขั้นต่ำที่ปรับสูงขึ้นจะช่วยป้องกันไม่ให้วิดีโอที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมหารายได้จากโฆษณาได้เช่นกัน

Facebook Comments